Reglament


Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web de la cursa. La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament.

El dia de la cursa, és imprescindible presentar la Llicència federativa homologada per a curses de Muntanya, acompanyada del DNI o NIE al recollir el dorsal. Igualment també será valid l’aplicació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per validar la tarjeta federativa (app FEEC).

En el cas de no disposar de llicència federativa, alhora de fer la inscripció trobaràs l'opció corresponent, amb un suplement al preu de la inscripció. L’organització tramitarà la corresponent assegurança temporal pel dia de la cursa.

En cas d'oblit o perdua de la mateixa, per participar a la cursa hauran de pagar el suplement de 5 euros per tramitar-ne una de temporal.

El període d’inscripció s’obrirà el dia 28 de març de 2021 i es tancarà el dia 30 de juliol de 2021 o en arribar als 440 inscrits.
L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació s’anunciarà a través de les xarxes socials i de la web oficial de la prova.

Cada participant inscrit abans del 5 de juliol disposarà d’una samarreta obsequi de l’organització amb la talla que hagi escollit durant el procés d’inscripció. A partir d’aquesta data l’organització no podrà garantir la talla de samarreta del corredor o corredora escollida durant el procés d’inscripció.

Anul·lació de la inscripció

La inscripció és personal i els canvis de dorsal no estan permesos. En cas de donar-se de baixa sempre serà possible abans del 30 de juliol amb el retorn del total de l´inscripció menys 10€ per despeses bancaries i de gestió. A partir del 31 de juliol ja no es realitzarà cap devolució.

Criteris de participació

Només podran participar a la Cursa, els participants que compleixin els següents punts:

 • Ser titulars de la llicència anual apta per a curses de muntanya expedida per la FEEC, la FEDME o similars (Federació Catalana d’Espeleologia, Federació Catalana d’Esports d’Hivern, Triatló i Orientació …).
 • També podran prendre part de la cursa aquells corredors que sense disposar de l’assegurança anual, hagin fet la corresponent sol.licitud alhora de fer la inscripció de l'opció “inscripció amb assegurança”. Farem la corresponent tramitació amb la federació (FEEC).
 • L´edat mínima per participar a la cursa és de 14 anys. Fins els 18 anys cal autorització paterna. Descarregar document d'autorització paterna.

Protocol COVID19

Per a l’edició d’enguany s’ha establert els següents punts per tal de garantir l’execució de la prova amb total seguretat i responsabilitat:

 • Els participants i assistents hauran de fer ús de la mascareta quan accedeixin al Village de Vallter.
 • Es prendrà la temperatura al participant abans d’entrar a l’àrea de sortida i no es permetrà la participació si aquesta és >37.5ºC.
 • Els participants hauran de dur la mascareta posada fins que no es doni el tret de sortida.
 • Els participants han de dur la mascareta posada per accedir als avituallaments i a l’arribada a meta. També serà obligatori dur la mascareta durant l’entrega de premis.
 • Els participants no podran quedar-se a la zona d’arribada i als avituallaments després de avituallar.
 • Els acompanyants no podran accedir al parc tancat ni tampoc al perímetre delimitat de sortida i arribada, però sí que podran fer el seguiment de cursa fora d’aquestes limitacions respectant sempre la distància de seguretat i garantint la seguretat dels participants.

Serveis

 • Cronometratge amb chip.
 • Servei de guarda-roba.
 • Servei de wc de l’estació.
 • Entrepà i beguda.
 • Assistència sanitària.
 • Aparcament.
 • Un avituallament sòlid i líquid a la volta del Gegant.
 • Bossa del corredor.

Categories

Categoria masculinaCategoria Femenina
SUB 23: de 14 a 22 anysSUB 23: de 14 a 22 anys
ABSOLUTA: totes les edatsABSOLUTA: totes les edats
MASTER 1: 40 anys o mésMASTER 1: 40 anys o més

Premis

Obtindran trofeus els 3 primers classificats de les categories: Sub 23, Absoluta i Master per ambdós sexes.

Es tindrà en compte l’edat dels corredors i corredores segons l’any natural per a l’obtenció de qualsevol dels premis oferts. Aquests seran acumulatius i serà imprescindible estar present per rebre el trofeu i obsequi.

Responsabilitats

El fet de participar, representa l’acceptació d’aquest reglament.
És responsabilitat de cada participant l’haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar, així com del seu propi estat físic.

Mesures COVID19

Cada participant inscrit a una de les proves de la Marrana Skyrace declara responsablement:

 • Que durant els darrers 10 dies i en el moment de la prova no presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, malestar, diarrea...)o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
 • No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
 • Ha sigut informat/da i està d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les acotacions necessàries que poden haver-se dut a terme si apareix un cas de simptomatologia Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
 • Que, no pateix cap de les malalties següents:
 • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten al sistema immunitari.
 • Diabetes mal controlada
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 • Que es prendrà la temperatura abans de sortir de casa i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré a l’activitat.
 • Que conec l’obligació d’informar a la Organització de la Marrana Skyrace ii a les autoritats sanitàries l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en l’entorn familiar.

Obligacions del participant

Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat de la prova.
Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
Llançar deixalles forà dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa serà motiu de desqualificació.
Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari indicat serà motiu de desqualificació.
Els corredors que decideixin retirar-se hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada i passar per meta.
Tots els corredors hauran de dur el calçat adequat per a realitzar la cursa. El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent ús del sistema de cronometratge.
Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l’organització. Aquest es portarà en un lloc visible a la part davantera (pit) durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.

Material obligatori

El material obligatori pel corredor que realitza Volta del Gegant 23K consta de:

 • telèfon mòbil
 • paravent
 • manta tèrmica
 • dos bidons 0,5L plens o un bidó 1L ple com a mínim
 • mascareta

Els corredors que participin a l'itinerari Circ de Morens 11K han de dur obligatòriament:

 • paravent
 • bidó 0,5L ple com a mínim
 • i es recomana en aquest cas, també dur un telèfon mòbil.
 • mascareta

L’organització podrà demanar, si així ho creu necessari, un material obligatori extra depenent de la previsió meteorològica que ofereixi meteomuntanya.cat pel dia de la cursa com ara malles, impermeable, guants i gorro. Aquesta informació es farà efectiva el dia abans de la cursa a través de les xarxes socials i correu electrònic.

Es realitzarà control de material a la sortida i a l’arribada de la cursa. Els corredors i corredores que no portin el material obligatori seran desqualificats, prenent possessió del dorsal i no comptabilitzant el temps efectuat si decideixen realitzar la cursa. Recordar que en aquest cas l’organització no es farà càrrec de cap d’aquests participants un cop se’ls hagi desqualificat.

Recordar que es tracta d’un recorregut d’alta muntanya i la gestió de l’aigua és un fet important i complicat en punts d’alçada. Es recomana portar el bidó omplert des de la sortida i que el corredor s’administri adecuadament l’aigua ja que només hi haurà 1 punt de líquid a l’itinerari Volta del Gegant i cap en el recorregut Circ de morens.

També dur crema solar i ulleres de sol degut a que la cursa transcórrer per damunt els 2000 m d'altitud.

Altres

No es permet fer LA MARRANA SKYRACE amb gos.
Cada participant haurà de portar durant tota la cursa tot l'equipament necessari.
En els punts d’avituallament es subministren begudes i aliments. Els participants s’ han d'assegurar que s’aprovisionen d’aliment i d'aigua suficient per assolir el següent punt d’avituallament.
L'assistència personal només es permet en els punts d’avituallament o de control.
El dorsal cal dur-lo SEMPRE EN UN LLOC QUE SIGUI VISIBLE EN TOT MOMENT preferentment al pit o abdomen. Si no fos el cas, está permés en la part frontal de la cama o en el frontal de la samarreta.

Seguretat i assistència mèdica

Els punts d’assistència d'emergència i abandonament estaran situats al Coll de la Marrana (6,4Km i 20,2Km) i al Coll de Tres Pics (13,6 Km).
Aquestes tenen enllaç de ràdio o telèfon amb el Control Central (+34617578540).

Els punts de control i assistència tenen per objecte proporcionar ajuda a qualsevol persona en perill a tarvés dels mitjans de l'organització o contractats per aquesta. Si un participant té problemes o lesions greus cal trucar al Control Central (+34617578540) i demanar un altre participant que avisi al punt de control i assistència més proper.
Tots els participants estan obligats a prestar assistència a una persona en perill.
Tots els participants hauràn d’atendre a les indicacions del personal de control i seguretat així com del personal d’assistència sanitària o de socors.
Els costos derivats de la utilització d’un servei de rescat o evacuació excepcional sempre son a càrrec de la persona rescatada. És responsabilitat del participants està federat o contractar l’assegurança personal facilitatda per l’organització dins del límit de temps establert.
Si no es pot comunicar amb el Control Central (+34617578540), el participant pot trucar directament al Servei d’Emergències i Socors: 112 (Catalunya i França).

Avituallaments i controls de pas

Cada participant durà un chip electrònics connectats al dorsal. Els participants sense dorsal seran penalitzats. Es realitzarà una comprovació a la sortida, a l’arribada i en qualsevol punt de control o d'avituallament.

Els avituallaments líquids seràn d’aigua i isotònic.
Els avituallaments no consten de gots i per tant el corredor haurà d'utilitzar el propi bidó o got. Els avituallaments sòlids seran a base de plàtan, fruits secs, codony i barreta energètica.

El temps màxim per a l’opció LA VOLTA DEL GEGANT 23 km serà de 6 hores i 30 minuts.
S’estableixen els temps de tall següents:
 • Coll de la Marrana pas 1: 3:00 hores
 • Coll de Tres Pics : 4:00 hores
 • Coll de la Marrana pas 2: 5:30 hores
El temps màxim per a l’opció CIRC DE MORENS 11 km serà de 4 hores i 30 minuts.
S’estableixen els temps de tall següents:
 • Coll de la Marrana pas 1: 2:45 hores
En cas de mal temps i/o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret d'aturar l'esdeveniment actual o modificar les barreres horàries.

Senyalització del recorregut

El recorregut estarà senyalitzat amb banderoles a distàncies prudèncials d'un color visible, per ser vistes en cas de boira o mal temps, i cinta de plàstic.
És imprescindible seguir els camins, ja que estan marcats, sense tallar. Una trajectòria de tall provoca una erosió perjudicial pel medi.
ADVERTÈNCIA: Si no ho veus clar, donar la volta! Per respecte pel medi ambient no s'utilitzarà pintura en els senders.

Sancions / desqualificacions

El Director i els Caps dels diferents llocs de control i avituallaments estan facultats per fer complir les normes i aplicar immediatament una penalització en cas d'incompliment, d'acord amb la següent taula:

INCOMPLIMENT DE LES NORMES - SANCIONS I DESQUALIFICACIONS

No es pot pendre la sortida sense portar el material minim obligatori. Desqualificació inmediata.
El corredor ha de portar a sobre durant tot el trajecte de la cursa el material obligatori. Desqualificació inmediata.
No fer cas de les indicacions dels equips de control. Desqualificació immediata
Llençar escombraries - acte voluntari. Desqualificació immediata
No respectar a les persones, organització o altres participants. Sanció de 5 minuts
No assistència a una persona amb problemes. Sanció de 10 minuts
Fer trampa (per exemple, l'ús d'un mitjà de transport, l'intercanvi de dorsals ...) Desqualificació immediata
Dorsal no visible. Sanció de 5 minuts
Actitud perillosa. Sanció de 10 minuts
Negativa a complir una ordre de la Direcció de CursaDesqualificació immediata

Queixes i reclamacions

Totes les reclamacions s'han de fer per escrit, presentat davant el Director en un termini màxim de 2 hores després de l'arribada del participant en qüestió.

Canvi d’horari o cancel.lació de la cursa

L'organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la ruta i la ubicació dels llocs de socors i avituallaments sense previ avís. Si el clima és molt desfavorable (grans quantitats de pluja o neu, tempestes fortes ... ) l’inici podrà ser posposat per algunes hores inclús es pot cancel•lar.

En cas de força major (especialment amb mal temps i per raons de seguretat), l'organització es reserva el dret d'aturar l'esdeveniment actual o modificar les barreres horàries.

Si la cancel•lació es fa 15 dies abans de l'esdeveniment, es farà un reemborsament parcial de les despeses d'inscripció. L'import de la restitució es determinarà per tal de permetre que l'organització compleix tots els costos contractats anteriorment a la data de cancel•lació. En cas de cancel•lació amb menys de 15 dies abans de la sortida o en cas d'interrupció de la carrera per la raó que sigui, no es farà cap reemborsament de la inscripció.

Seguretat

L'organització ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per a la durada de la prova. Aquesta assegurança de responsabilitat civil garanteix les conseqüències pecuniàries de la seva responsabilitat, la dels seus empleats i participants.
Accidents personals: Cada participant haurà d'estar en possessió d'una assegurança d'accidents personals que cobreix qualsevol cost de recerca i rescat a Espanya i França. Aquesta assegurança es pot adquirir a qualsevol institució triada pel participant, especialment amb la FEEC a través de la llicència federativa.

Drets d’imatge

Qualsevol participant renuncia expressament el dret a la imatge durant la prova, i renuncia a tot reclam contra l'organitzador i els seus socis autoritzats per a l'ús de la seva imatge. L'organització pot transmetre els drets d'imatge als mitjans de comunicació, a través d'una certificació o una llicència apropiada. La Marrana®, La Marrana Skyraces® són marques comercials registrades legalment. Qualsevol comunicació sobre l'esdeveniment o l'ús d'imatges de l'esdeveniment es realitzarà d'acord amb el nom de l'esdeveniment, la marca registrada i amb l'acord formal de l'organització.


EL FET DE PARTICIPAR SUPOSA L'ACCEPTACIÓ DE TOTES AQUESTES NORMES, QUEDANT ELS IMPREVISTOS A CRITERI DE L'ORGANITZACIÓ.

Informació

Contacte de cursa: Club Excursionista Madteam
cursalamarrana@madteam.cat
Telf: 617578540